Objava eDogodkov: 6 ali več eDogodkov za 3 mesece

27.00
Prijavi se

Ponudnik lahko na eDogodek.si objavi 6 ali več eDogodkov (posamezen eDogodek ima lahko več izvedb).  Po obdobju 3-eh mesecev lahko podaljša svoje članstvo in ohrani vidnost objavljenih eDogodkov. Če po datumu izteka ne podaljša članstva, objavljeni eDogodki niso več vidni.

Znesek/ cena naročnine je za obdobje 3-eh mesecev.

Nakup članstva opraviš preko Moj račun/ Moja eAkademija/ Naročnina na eDogodek.si