eDogodek.si MAKSI paket

60.00
Prijavi se

Ponudnik lahko na eDogodek.si objavi 6 ali več eDogodkov (posamezen eDogodek ima lahko več izvedb).  Po obdobju 3-eh mesecev lahko podaljša svoje članstvo in ohrani vidnost objavljenih eDogodkov. Če po datumu izteka ne podaljša članstva, objavljeni eDogodki niso več vidni.

Za čas trajanja paketa naročnik dobi dostop do nekaterih zaprtih programov na eDogodek.si akademiji

Znesek/ cena naročnine je za obdobje 3-eh mesecev.

Nakup članstva opraviš preko Moj račun/ Moja eAkademija/ Naročnina na eDogodek.si