#00 Pogoji objav

  • Objavljaš lahko samo eDogodke, katerih avtor/ izvajalec ali organizator si sam.
  • Ob navedbah eDogodkov (še posebej to velja za plačljive eDogodke) je obvezna navedba organizacije/ podjetja izvajalca.
  • Objave politično in versko obarvanih izobraževanj niso dovoljene.

V primeru kakršne koli kršitve si dovolimo tvoj račun nemudoma deaktivirati – brez povračila že vplačane naročnine za objavo eDogodkov!