Kaj je X faktor, ki prinaša kvaliteto spletnim izobraževalnim dogodkom, rezultate udeležencem ter lahkotnost izvajalcem?

 

Za online programe, kjer dogaja …  znanje za rezultate in najboljša virtualna učna izkušnja!

Ne glede na to, ali svoje udeležence vodiš po poti osebne rasti, zagotavljaš tehnične treninge ali treninge mehkih veščin ali pa oblikuješ njihov mindset … Vse, kar šteje je – ali jih pripelješ do rezultatov (tudi na daljavo) in kakšno izkušnjo jim pri tem zagotoviš!  

Glej, tvoji udeleženci, tvoje stranke si zaslužijo kvaliteto. Pika. To je tudi edino fer do tebe in tvojega eduBiznisa.

In kvaliteta v online izobraževanju se ne šteje v urah/ količini materiala, ki si ga pripravil za svoje udeležence.

Prav tako se kvaliteta online programov ne šteje v znanju, ki ga ti imaš (je pa le-ta predpogoj) ali kilometrini opravljenih predavanj in delavnic “na terenu” (čeprav vsekakor pripomore k dobremu online nastopu in jasnostni sporočil).

Kvaliteta in posledično zadovoljstvo udeležencev v online programih se šteje po tem, kako dobro znaš ti predati svoje znanje virtualno (preko spleta, na daljavo) in kako uspešno znaš pomagati svojim udeležencem pri doseganju njihovega (učnega) rezultata – na daljavo. Pika!

 


Pregled vsebine članka:

gre za daljši članek, zato sem za vse, ki se vračate k ponovnemu branju članka in iščete morda samo posamezen del članka, za lažjo navigacijo pripravila linke do posameznega podnaslova.

(OPOMBA: ker meni spletne strani rahlo prekrije naslov, se po kliku na posamezni link rahlo zarolaj navzgor, da nacentriraš začetek posameznega dela članka. Čari tehnologije, pač 😎.)

1. Vsaka virtualna učna izkušnja še ni dobra izkušnja
1.1 X – kot eXperience
1.2 XD – kot eXperience Design
2. Kateri elementi tvorijo dobro uporabniško izkušnjo v primeru spletnih izobraževalnih dogodkov?
2.1 ID – kot Instructional Design: struktura
2.2 LXD – kot Learning eXperience Design: izvedba
2.3 VD – kot Visual Design: vizualno – tehnična dodelava
3. Pa še LMS (eAkademije) za lahkotno in učinkovito izvedbo virtualne učne izkušnje


Članek se nadaljuje spodaj …

Spoznaj osnove izobraževalno učinkovitih in tehnično lahkotnih online programov – vpiši se v BREZPLAČEN mini trening Online programi – od kreiranja do promoviranja spletnih izobraževalnih programov


1. Vsaka virtualna učna izkušnja še ni dobra  izkušnja

Samo to, da posnameš video izobraževanje (spletni tečaj ali vsebino za voden online program) samo po sebi ne prinaša dobre virtualne učne izkušnje. In samo to, da nekaj izvedeš online (na primer eDelavnico ali voden online program), samo po sebi še ni dovolj za doseganje rezultatov.

V bistvu si s slabo narejenim spletnim tečajem ali s slabo izvedenim spletnim izobraževalnim programom lahko narediš več (poslovne) škode kot pa koristi!

Kaj je torej tisti X faktor, tista dodana vrednost, ki spremeni povprečno (ali celo slabo) virtualno učno izkušnjo v nadpovprečno ali vsaj dobro (ker je to itak stvar razvoja – tebe in tvojega programa – in je torej vedno prostor za izboljšanje. 😉 )?

X factor: a variable in a given situation that could have the most significant impact on the outcome.

Če smo že začeli s črko, pa se poigrajmo s črkami še malo, predvsem za to, da si bomo lažje zapomnili celotno zadevo (mimogrede, temu se reče mnemotehnika).

1.1 X – kot eXperience

V tehnološkem svetu s črko X označimo besedo eXperience – izkušnja. Konkretneje user experience oz. uporabniška izkušnja, ki jo označimo z UX.

User experience – the overall experience of a person using a product such as a website or computer application, especially in terms of how easy or pleasing it is to use.

Če prevedemo to na naše spletne izobraževalne dogodke, to torej v našem primeru označuje splošno izkušnjo, ki jo dobijo naši udeleženci, ko pridejo v stik z našimi eDogodki – ko se udeležijo eDelavnice v živo, ko sami predelujejo eTečaj, ko soDelujejo v online programu … Gre za celoten spekter elementov, ki gradijo uporabnikovo izkušnjo: kako enostavno in uporabniku oz. udeležencu prijazno je rokovanje in celostna izkušnja z našimi programi

Welcome to a new era of business in which your brand is defined by those who experience it. […] Prioritize user experience design to deliver remarkable service worth sharing. ~ iz knjige X: The Experience When Business Meets Design 

1.2 XD – kot eXperience Design

Naša vloga, torej vloga izvajalcev, je, da oblikujemo (dizajniramo, načrtujemo) dobro virtualno izkušnjo za našega udeleženca, ki pa je sestavljena iz več elementov. Poglejmo jih.

2. Kateri elementi tvorijo dobro uporabniško izkušnjo v primeru spletnih izobraževalnih dogodkov?  

V virtualnem UČNEM okolju (recimo mu eOkolje), je tako experience design sestavljen iz 3-eh pod-dizajnov: 

XD = ID + LXD + VD
 • ID: instructional design (oblikovanje učne strukture, učnega načrta – korakov – ki vodi do rezultata)
 • LXD: learning experience design (oblikovanje učnega popotovanja, celostnega doživetja, izvedbe v eOkolju)
 • VD: visual design (vizualno in grafično oblikovanje trening materialov, tj. videov oz. video prezentacij)

Da na hitro orišem razliko med njimi, lahko to primerjamo s pripravo turistične izkušnje: 

 1. pri ID najprej naredimo itinerar, načrt: tehničen načrt poti, krajev, ki jih bomo obiskali, znamenitosti, ki jih bomo videli, upoštevamo prevoze (na primer letalo), ki jih potrebujemo
 2. pri LXD poskrbimo za doživetje, izvedbo: v kakšne hotele jih bomo nastanili, kakšne avionske povezave (nizkocenovci ali redna linija …), kakšen bo animacijski program in podobno
 3. pri VD poskrbimo za prezentacijo: kako jim bomo prikazali posamezne kraje in znamenitosti, kako jim bomo predali sporočilo (na primer kako bomo predstavili zgodovino kraja) … lahko jih dodatno oskrbimo še z zemljevidi, katalogi, dodatnimi viri …   

Pa poglejmo vsakega posebej, zakaj je  pomemben, kaj točno pomeni in kako se ga lotiti.

2.1 ID – kot Instructional Design: struktura

Načrt korakov, procesa izvedbe, ki peljejo udeleženca k rezultatom

2.1.1 Zakaj je to pomembno:

udeleženci pridejo do nas in naših eDogodkov, da bi nekaj dosegli ( = rezultat: neka sprememba, nekaj znali narediti, spremeniti), zato morajo biti naši eDogodki oblikovani tako, da vodijo do rezultata, da poženejo ljudi v akcijo (samo z informacijami brez akcije se ne da nič spremeniti).

Hkrati je dobro, akcijsko zasnovan eDogodek tudi prvi korak v dobrem oblikovanju učne izkušnje (LXD), saj tako postane bolj motivirajoč za udeležence in ga z veseljem predelujejo – četudi je online.

2.1.2 Kaj je pravzaprav to:

to je pravzaprav načrt, kako boš udeleženca pripeljal od točke A (kjer je sedaj) do točke B (kamor mora priti). Gre za to, da definiraš korake ali področja, ki jih mora udeleženec obvladati.

Največja past tega načrta je, da ga narediš premalo praktičnega – da vsebuje predvsem informacije zakaj je nekaj pomembno in kaj je treba vedeti … premalo pa samih navodil, inštrukcij (instructional), kako se tega lotiti.

Hkrati je v online svetu (ko z udeležencem nista skupaj) lahko dodatna ovira tudi to, da nekatere stvari ne delujejo tako,  kot si jih vajen “na terenu”, zato je potrebna adaptacija in mogoče nekoliko drugačna struktura.  

2.1.3 Kako se tega lahko lotiš

to je čisto prvi korak, ki ga moraš opraviti, ko se lotevaš razvoja in priprave online programov. To pomeni, da še preden razmišljaš, kaj in kako boš posnel, ali preden skočiš pred računalnik pripravljati materiale … narediš plan!

2.2 LXD – kot Learning eXperience Design: izvedba

Celostno virtualno doživetje, ki ga ima naš udeleženec z nami in našim eDogodkom. Ko imamo načrt, moramo namreč poskrbeti za to, kako ga bomo izvedli.

2.2.1 Zakaj je to pomembno

Naši udeleženci so na daljavo: nimajo nas neposredno ob sebi, da bi nas v katerem koli trenutku pocukali za rokav. Morda niso (še) tehnološko toliko napredni, da bi obvladali vsa orodja. Morda imajo izzive s tem, kako se organizirati z učenjem in delom “na daljavo”.

Hkrati jim (v nasprotju z nami) naši programi niso ravno center vsega sveta v danem trenutku, zato morda pozabijo, kam smo naložili tisto datoteko, kaj smo jim naročili na začetku programa itd. Poleg vsega je komunikacija na daljavo drugačna!

Zato je osnovno pravilo, da nikoli ne kopiramo tistega, kar deluje “na terenu” v enaki obliki tudi online. (Primer: če imamo na terenu 3-urno delavnico, je velika verjetnost, da je ne bomo mogli samo prenesti online in narediti 3-urni eDogodek v živo, ampak morda razbiti na 1-urni posnetek + 2-urna delavnica + 1-tedenski suport na daljavo).

2.2.2 Kaj to sploh pomeni

Naša naloga je torej, da tisto, kar smo definirali v načrtu (instructional design, ID), sedaj prevedemo v najboljšo možno virtualno učno izvedbo.

To vključuje:

 • kaj bomo posneli – kaj bomo izvedli v živo
 • kam bomo naložili materiale in kako bomo omogočili dostop do njih (v eUčilnici ali preko mejlov, v lastnem sistemu ali najetem sistemu, v celoti takoj vse ali postopoma)
 • kako bomo udeležencem na voljo za suport (kje se bo odvijala komunikacija, kako nas bojo lahko povprašali za dodatna navodila)
 • kako bomo komunicirali z udeleženci in kako bomo omogočili njim, da komunicirajo z nami (jim bomo na voljo 24 ur na dan ali samo ob določenih dneh)
 • kako enostavna bo navigacija po programu za njih (velja predvsem za daljše programe, ko udeleženci predelujejo vsebine skozi daljše obdobje – jih bomo opozarjali na nove vsebine ali bomo naredili to avtomatsko ali …)
 • kako bomo upravljali oddajanje nalog/ izzivov in kako jih podprli pri podajanju povratnih sporočil  (feedbacka) na opravljene izzive
 • in še veliko drugih vprašanj …
2.2.3 Kako se tega lotiti

Včasih za to zadošča že samo dejstvo, da imamo dovolj širok pogled na to, kaj se da in predvsem zakaj nekatere zadeve ne delujejo online.

Naredi sam

→ 🔓 Za ta namen sem sama osnovala Spletno šolo za eduPodjetnike. Osnovne korake didaktično/ izobraževalno učinkovitega in tehnično lahkotnega eIzobraževanja lahko spoznaš v BREZPLAČNEM mini treningu Online programi od kreiranja do promoviranja.

2.3 VD – kot Visual Design: vizualno – tehnična dodelava

Grafični elementi in vizualna podoba video in drugih materialov, ki so osnova našega online programa.

2.3.1 Zakaj je to pomembno

Spletni programi – ne glede na vrsto: avtomatizirani eTečaji, vodene eDelavnice v živo ali pa daljši vodeni online programi – se odvijajo preko spleta. Naš glavni medij pri prenašanju sporočila (podajanju znanja) je torej video. Video nadomešča oz. recimo raje – prevzamte – v tem primeru našo prezenco (našo prisotnost), našo neverbalno komunikacijo, naše podajanje znanja. In da bo didaktično, izobraževalno učinkovit, mora biti tako tudi zasnovan. 

Na eDogodkih nimamo popravnega izpita – ne moremo videti, ali nekdo nečesa ni razumel. To moramo preprečiti v naprej in poskrbeti, da je naše video izobraževanje res razumljivo, da so sporočila ustrezno vizualno podprta. S tem bomo ne eni strani podprli naše udeležencu, da bo naše izobraževanje bolj razumljivo pa tudi bolj motivirajoče in zanimivo.  

2.3.2 Kaj to sploh pomeni

To pomeni v prvi vrsti predvsem to, da znamo izbrati ustrezen način prezentiranja vsebine. Poleg precej pogoste “govoreče glave”, kjer je prezentator na ekranu zgolj s svojim glasom in stasom (ali le obrazom), imamo na voljo številne druge formate – prezentiranja prosojnic/ slik, bela tabla (po možnosti s pomočjo grafične tablice), prikaz s ptičje perspektive, demonstracija v prostoru …

Zahvaljujoč sodobni tehnologiji, nam je vsa oprema, ki jo potrebujemo za tovrstno snemanje na voljo za nekaj deset evrov oz. v skupnem za manj kot 200 evrov – odvisno, kaj že imamo in koliko si želimo “privoščiti”.

In čeprav je snemanje in oprema prva skrb marsikaterega posameznika, je v prvi vrsti potreben torej dober vizualni dizajn, poglejva nekaj primerov: 

 • govoreča glava, ki je posneta v primernem okolju in dodatno podprta z ustreznimi pripisi in slikami (ne, to ni zgolj tvoj logo)
 • prosojnice, ki niso od vrha do tal popisane s tekstom, temveč ustrezno vizualno dodelane
 • odstranjeni ali pa pohitreni vsi deli posnetkov, ki so bodisi neproduktivni ali prikazujejo nekaj, kar ni potrebno prikazati 
 • upočasnjeni vsi deli posnetkov, ki zahtevajo več gledalčeve pozornosti
 • dodelan nastop pred belo tablo ali smotrna uporaba grafične tablice
 • primerno podana navodila za izzive/ naloge
2.3.3 Kako se tega lotiti
Naredi sam

Ker razumem, da je (kljub vsemu) pri večini, ki se šele loteva priprave video izobraževanj, v prvi vrsti prisotno predvsem vprašanje, kako se TEHNIČNO lotiti zadeve, sem pripravila spletni tečaj, ki te popelje skozi postopek priprave spletnega tečaja ZELO PODROBNO (ko enkrat znaš narediti spletni tečaj, je priprava video vsebin za vse ostale vrste programov enaka ali celo lažja in manj zahtevna). Gre za spletni tečaj o pripravi in snemanju spletnih tečajev oz. video vsebin.

→ 🔓 Ker pa razumem, da se želiš najprej prepričati, ali je tak postopek sploh primeren zate in če imaš vso primerno opremo, sem najprej pripravila en BREZPLAČEN mini spletni tečaj, ki te popelje čez celoten postopek na hitro, v grobem – brez kakršnih koli detajlov.

Naredimo skupaj

→  Seveda, brez panike tudi če ti ne ustreza, da svoje materiale dodeluješ vizualno sam ali če imaš izzive pri prvih snemanjih, smo ti na voljo za naredimo-skupaj.  

3. Pa še LMS (eAkademije) za lahkotno in učinkovito izvedbo virtualne učne izkušnje

Za zaključek pa vpeljimo še eno kratico: LMS ali Learning Management System oz. sistem za upravljanje učenja (na daljavo) oz. po domače spletna akademija (eAkademija in spletne učilnice).

3.1 Zakaj je to pomembno

Čisto na preprosto povedano: video in druge trening materiale moraš nekako dostaviti do svojih udeležencev. Ker gre za velike datoteke, tega seveda ne moreš pošiljati po mejlu. Vzpostaviti je treba pa seveda tudi način komunikacije (suporta) ter biti pri vsem skupaj uporabiku oz. udeležencu prijazen, da najde “vse pod eno streho” in sebi, izvajalcu prijazen, da ne pregoriš ob vsej organizaciji in distribuciji materialov.

Preprosta in cenovno res ugodna rešitev so eAkademija in spletne učilnice. 

3.2 Kaj to sploh pomeni
 • Gre za sistem, ki poskrbi, da tvoj načrt, strukturo eDogodka (ID) pretvoriš v module in lekcije na spletu – v zaprti eUčilnici, ki je dostopna samo z geslom in uporabniškim imenom.
 • Nadalje eUčilnica poskrbi, da vsa komunikacija poteka centralno, preko enega sistema (nič več izgubljenih mejlov).
 • Skratka, eAkademija poskrbi, da je vse, kar se da avtomatizirati, avtomatizirano ali vsaj optimizirano, zlasti vsi adminsitrativno – organizacijski procesi – ne da bi pri tem potreboval dodatnega virtualnega asistenta.

Vse osnove lahko spoznaš v BREZPLAČNEM uvodnem mini treningu, v katerem te popeljem skozi svet Online programov od kreiranja do promoviranja na zelo praktičen način:  eDogodek.si/BREZPLACNO

 

Fotka avtorja Peggy und Marco Lachmann-Anke s spletnega mesta Pixabay