Pogoji uporabe

Pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike, ki svoje naročilo/ prijavo oddajo preko naročilnice na eDogodek.si.

Prijave na brezplačne eDogodke različnih izvajalcev

Prijava je za prijavitelje brezplačna. Prijavitelj mora navesti osebne podatke (ime in priimek) ter e-naslov, na katerega prejme kopijo prijave skupaj s podrobnostmi o dostopu do eDogodka. Prijava ni pogojena s kreiranjem uporabniškega računa na eDogodek.si. V primeru da je prijavo opravil uporabnik, ki ima na eDogodek.si kreiran uporabniški račun, se podatek o prijavljenem uporabniku posreduje tudi ponudniki. Za prijavitelje, ki niso registrirani uporabniki, se ponudniku posreduje zgolj informacija o prijavi.

Prijave na plačljive eDogodke različnih izvajalcev

Prijava je za prijavitelje brezplačna. Podatki o prijavitelju (ime, priimek, e-naslov) se vedno posredujejo tudi ponudniku eDogodka – z namenom da ta vzpostavi stik s prijaviteljem. Plačilo se opravi neposredno ponudniku eDogodka, na podlagi izstavljenega računa. Ponudnik storitve/ eDogodka je naveden v eAkademiji pod Več info/ organizacija in izpisan tudi na prijavi, ki je prijavitelju poslana na e-naslov (registrirani uporabniki na eDogodek.si pa imajo podatke zabeležene tudi v Moj račun). Za izvedbo plačljivega eDogodka je odgovoren izvajalec/ ponudnik eDogodka.  Upravitelj spletnega mesta eDogodek.si (EduBiz, Marija Maruša Jovanović s.p., Kamnik) NE prevzema odgovornosti za izvedbo in kvaliteto programa posameznega izvajalca.

Naročnine eDogodek.si, ki omogočajo objavo in oglaševanje eDogodkov različnih izvajalcev

Naročnine eDogodek.si so osrednja storitev spletnega mesta, namenjena izvajalcem/ ponudnikom eDogodkov. Z nakupom naročnine se ponudnik strinja s pogoji objav za ponudnike na eDogodek.si. Storitev je plačljiva. Storitev izvaja upravitelj spletnega mesta, to je EduBiz, Marija Maruša Jovanović s.p., Kamnik. Naročnina je veljavna v obsegu, določenem v posameznem naročilu (kjer je jasno navedeno število objav in čas trajanja). Velja od dneva plačila računa do izteka plačilnega obdobja, navedenega na računu.