Train the Trainer: od klasičnega do spletnega facilitatorja

Upravljanje spletnih izobraževalnih programov, zlasti tistih vodenih – pa naj gre za krajše, enkratne eDelavnice v živo ali pa daljše online programe, ne pomeni samo znati posneti predavanje ter dati udeležencem nalogo.

Umetnost upravljanja spletnih izobraževalnih programov tudi ni samo v tem, da znamo tehnično naložiti posnetke, gradiva ter zoorganizirati srečanje na daljavo v videokonferenčni sobi (Zoom).

Veščina upravljanja spletnih izobraževalnih programov se začne že pri tem, kako tudi v spletnem okolju, ko so udeleženci vsak na svojem koncu (morda celo vsak na svojem kontinentu) vzpostaviti zaupanje med njimi, jih zmotivirati, da bojo res delali, jim pomagati se organizirati pri učenju, jih animirati za sodelovanje med sabo …

Seveda je jedro programa vsekakor vsebina, ki zahteva pri podajanju znanja na daljavo še posebno pozornost: znamo gradivo oblikovati tako, da je primerno za različne tipe udeležencev? Je gradivo dovolj motivirajoče in spodbuja udeležence k temu, da se vedno znova (brez prisile, na lastno željo) vračajo v spletno učilnico?

So naše “domače naloge” (v izobraževanju odraslih jih ponavadi zapakiramo kar pod “izziv”) primerne za našo ciljno skupino (oziroma – smo sploh dodali izzive ali je naš program osnovan zgolj na podajanju znanja, informacij)? So izzivi razumljivi, relevantni, prenosljivi v prakso ali so tam samo zato, da so?

Nadaljuje se seveda s tem, kako spodbujati udeležence v programu, da res(no) delajo, da se vračajo v spletni program, da v roku, ki smo ga določili, res oddajo naloge. Ne smeš pozabiti, da tukaj nimamo udeležencev v istem (fizičnem) prostoru – ne moremo kar stopiti do njih in jih malo “pocukati za rokav”, zakaj ne delajo. 

In nenazadnje, gre tudi za celotno komunikacijo: kako komuniciramo, kako suportiramo, ko smo na daljavo. So naša sporočila razumljiva? Kaj pa sporočila udeležencev – jih znamo sploh pravilno razbrati/ prebrati? Znamo udeležence smotrno voditi skozi naloge – jih znamo usmeriti, kako naj nekaj naredijo in kako naj na daljavo(!) pokažejo, kaj so naredili? Obvladamo kot izvajalci veščino podajanja feedbacka – povratnih sporočil?

Skratka, uspeh vodenega spletnega programa ni zgolj v tem, ali smo posneli spletno predavanje in dali udeležencem nalogo, pač pa predvsem v tem, kako smo tak program vodili, izvajali, ga facilitirali.

Večkrat omenim, da facilitranje izhaja iz angleškega glagola “to facilitate”, ki pomeni olajšati proces, poskrbeti, da se nekaj res zgodi (vir: Cambridge Dictionary). Naloga nas, virtualnih, spletnih facilitatorjev je torej, da olajšamo učni proces, ki se odvija na daljavo, in da zagotovimo, da naši udeleženci res pridejo do rezultatov.

Veščina spletnega facilitiranja pa ni nič drugega kot nadgrajena veščina klasičnega facilitiranja

(Opomba: v slovenskem okolju se pojavlja tudi beseda “moderiranje”, pri čemer je mišljeno moderiranje skupin in skupinskih proesov in seveda ne kakšno radijsko moderiranje).

In prav zato, ker ta spletna veščina izhaja iz osnovne veščine facilitiranja, sem se povezala z Inštitutom Olos, ki v slovenskem okolju skrbi za celostni razvoj coachev, moderatorjev/ facilitatorjev in izobraževalnih trenerjev.

  • Imajo bogate izkušnje s facilitiranjem (skupin in izobraževalnih procesov),
  • dobro so jim poznana orodja coachinga
  • ter imajo neprecenljive izkušnje na področju izvajanja izobraževanj – tako za posameznike kot tudi za podjetja.

Na osnovi našega sodelovanja je nastal program Train the Trainer: Sodobni izobraževalni trener, v katerem udeležence programa (ljudi, ki se sicer ukvarjajo z izobraževanjem na tak ali drugačen način) peljemo skozi proces facilitacije (olajševanja) izobraževalnih procesov. Hkrati pa udeležence usposabljamo, da znajo naučene procese prenesti oz “offline” (terenske) izvedbe v online okolje (v spletno facilitacijo).

Vsem udeležencem Train the Trainer akademije seveda omogočimo tudi kasnejšo BREZPLAČNO udeležbo v programu eŠole eFacilitiranja, kjer enkrat letno še bolj specifično delamo predvsem na uporabi eOrodij in njihovi praktični uporabi ter razvijamo svoje (vodene) spletne izobraževalne programe. 

 

Fotka avtorja fsHH s spletnega mesta Pixabay